Monthly Archives: august 2018

Her i august har vi haft kommunalt tilsyn og deres rapport er nu kommet - og den flotte konklusion kommer her:

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING
BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
Det overordnede indtryk af Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken er, at forholdene på friplejehjemmet kan karakteriseres som

Særdeles tilfredsstillende

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende og anven-des som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. Det er endvidere tilsynets vurdering, at der for-sat bør være målrettet fokus på implementeringen af Nexus og FSIII.
Det vurderes, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er yderst tilfredsstillende og med ud-gangspunkt i en rehabiliterende tankegang.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at friplejehjemmets indsats i forbindelse med borgernes hverdagsliv kan betegnes som særdeles tilfredsstillende. Borgerne har mulighed for indflydelse og selvbestemmelse i hverdagslivet, både i forhold til aktiviteter, døgnrytme og måltider.
Tilsynet vurderer, at de samlede kompetencer på friplejehjemmet er særdeles tilfredsstillende og med-arbejderne har gode muligheder for faglig udvikling. Der er høj trivsel blandt medarbejderne.
Endelig vurderer tilsynet, at de fysiske rammer er velegnede og indbydende samt understøtter borgernes trivsel.

Læs hele rapporten her.

Nu er det da vist ikke muligt, at aldersspredningen kan blive større, efter at de sidste nye gæster i huset, nemlig de nybagte unge mødre sammen med deres spædbørn kom og besøgte os. Det er meningen, at fremover vil de mødes hos os på Kløverbakken en gang om måneden til glæde for vores beboere og dem selv. Man kan rolig sige, at man slår flere fluer med et smæk. De unge mødre har behovet for at mødes, Kløverbakken har rammerne, og Kløverbakken’s beboere har fornøjelsen af at iagttage de kære små. Det første møde blev i alt fald en succes, der var et mylder rundt på tæpperne på gulvet af de søde små børn, imens de blev iagttaget og nydt af beboerne, som kunne komme og gå som de havde lyst. Vi glæder os til de kommer igen.

Når man siger gudstjeneste, så er noget af det man uvilkårligt også kommer til at tænke på, kirke og orgelmusik. Men det er slet ingen selvfølge, når man bliver gammel og har svært ved at færdes udenfor de normale trygge rammer, som man plejer at færdes i for beboerne på Blåbærhaven og Kløverbakken.
Man kan godt nok komme til gudstjeneste hver tredje uge, når præsten kommer på de enkelte plejehjem, og hvor organisten er med, og spiller på klaveret i fællesstuen, men det er ikke det samme.
Så var det, at idéen om en gudstjeneste i kirken specielt for beboerne opstod. En gudstjeneste hvor de mentale udfordringer for de demente beboere blev mindsket ved at der var kendte hjælpere omkring dem. Så det var uundværligt, at der var mødt så mange frivillige hjælpere og pårørende op til at kunne være omkring beboerne sammen med personalet. At kirken så tilmed ligger højt og flot over byen, giver bestemt ikke færre fysiske udfordringer. Det er sejt at få sin rollator skubbet op ad Kirkebakken, og mindst ligeså meget at skubbe en kørestol samme vej...der var sved på panden hos personalet.
Efter gudstjenesten fulgtes man ad til Sognehuset, hvor menighedsrådet serverede kaffe.

Stor tak til alle der bidrog til, at det kunne være muligt, at komme så mange, over 20 beboere var med, til gudstjeneste i kirken.