BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Klejtrup Friplejehjem, Blåbærhaven. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
Det overordnede indtryk af Blåbærhaven er, at forholdene på friplejehjemmet kan karakteriseres som

Særdeles tilfredsstillende

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende og anven-des som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. Der er et enkelt udviklingspunkt omhandlende beskrivelsen af tilsyn i nattetimerne.
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er yderst tilfredsstillende og med ud-gangspunkt i en rehabiliterende tankegang. Friplejehjemmets indsats i forbindelse med borgernes hver-dagsliv kan betegnes som særdeles tilfredsstillende.
Det vurderes, at medarbejdernes samlede kompetencer imødekommer borgerens behov. Der er ledelses-mæssigt fokus på, at fælles kompetenceudvikling skal styrke grundlaget i forhold til samarbejdet med demente borgere. Medarbejderne er engagerede og udstråler i høj grad arbejdsglæde.
De fysiske rammer er velegnede og understøtter i høj grad borgernes trivsel.

Læs hele rapporten her.

Høstfest d. 23 august 2018 – der var gang i blomsterbinderiet så der blev lavet flotte høst  buketter og pyntet kurve.

Frivillige kom og hjalp med borddækning så alle kunne gå til bordet kl. 17.30 J

Der blev serveret en lækker 3 retters menu – Birthe og Martin underholdte med sang og musik – og der blev også plads til fællessang.

Birgit og Per holdt taler, der var en god stemning og godt humør – en fantastisk god aften .

1000 tak til alle fremmødte og ikke mindst til vores frivillige for hjælpen – den er uvurderlig og uundværlig J