Personale

Forstander

Mit navn er Birgitte Dahl Jensen. Jeg er bosiddende i Hobro sammen med min mand Henrik og vores 4 børn – 3 piger og 1 dreng. Jeg kommer oprindeligt fra Klejtrup, hvor jeg boede de første 5 år af mit liv, og det betyder enormt meget for mig, at jeg nu som forstander får lov til at være en del af byen og området igen.

Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men valgte for 11 år siden at videreuddanne mig til sundhedsplejerske. Sideløbende har jeg igennem det sidste 1½ år taget moduler i en diplomuddannelse i ledelse, da det igennem mit arbejdsliv har været meget tydeligt, at det er ledelsesvejen, som jeg ønsker at gå. For mange synes det som et stort skridt at bevæge sig væk fra arbejdet med børnene, men for mig, har det været et helt naturligt og intuitivt valg, da jeg i høj grad ønsker at være et sted, hvor vi er tæt på hinanden, hvor nærvær og samarbejde er i fokus, og hvor alle udgør en vigtig og uundværlig del i forhold til at skabe et hjem og en arbejdsplads båret af omsorg, hjerterum og høj trivsel. Jeg har den dybeste respekt for det kæmpe arbejde der, forinden min tilkommen, er lagt i at få skabt et plejehjem i særklasse. Det er derfor også en stor ære nu at være en del af Klejtrup Friplejehjem, og jeg vil gøre mit ypperste for, at vi til stadighed forbliver et plejehjem, der stiler mod stjernerne.

En af mine grundlæggende værdier er ordentlighed. Ordentlighed i betydningen af at møde andre mennesker med respekt, værdighed og anerkendelse og med bevidstheden om, at vi alle i mødet med hinanden sætter spor og berører det enkelte menneskes liv i et større eller mindre omfang. Det falder dermed naturligt godt i tråd med Klejtrup Friplejehjems værdigrundlag, hvor kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse er i fokus for, at vi sammen kan skabe et hjem, hvor man som beboer, pårørende og i lokalsamfundet kan se og mærke, at livet leves hver dag.

Hvis I har spørgsmål eller andet, som I ønsker at drøfte med mig, så er I meget velkomne til at kontakte mig enten pr. mail eller telefon.

Personale pr. 1. Januar 2020