Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen 2024

Referat fra Generalforsamling 2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Referat fra Generalforsamling 2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Referat fra Generalforsamling 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [103.70 KB]

Referat og regnskab fra Generalforsamling 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [399.30 KB]

Referat fra Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Støtteforeningen til  Klejtrup Friplejehjem afholdt den 9. februar 2016 på Blåbærhaven

Der var ingen fraværende fra bestyrelsen. Begge ledere deltog i generalforsamlingen.

Aftenen startede med velkomst og fællessang.

Formand Lillian Tordrup rettede en tak for brug af Blåbærhavens lokaler til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Som ordstyrer valgtes Gunnar Korsbæk. Denne kunne oplyse, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Ingen indvendinger.
 2. Flemming M. Madsen valgtes til sekretær.
 3. Ernst Christensen samt Kjeld Nielsen valgtes til stemmetællere.
 4. Beretning fra Lillian Tordrup bød på årets aktiviteter på begge hjem. Denne beretning sammen med hjemmenes månedsbreve gav et fyldestgørende billede af samtlige aktiviteter for beboerne samt personalet.Det kunne ligeledes oplyses, at der havde været brandøvelse på begge hjem for bestyrelsen samt frivillige.Vågekonetjenesten er en realitet. Havde været taget i anvendelse omkring jul og fungerede fint.
  Møde om Alzheimer Sygdom har været afholdt.
  Beretning blev godkendt.
 5. Regnskab blev gennemgået af kasserer Birgit Nøhr. Udviser et overskud på kr. 6.470,54 samt en formue på kr. 18.532,71. Efter forklaring til enkelte punkter blev regnskabet godkendt.
 6. De 4 bestyrelsesmedlemmer der var på valg:
  Hanne Grydgaard, Lillian Tordrup, Bente Ræbild samt Flemming M. Madsen blev alle genvalgt.
 7. Valg af 2 suppleanter blev Poul Pedersen og Kirsten Hougaard.
 8. Som den ene revisor genvalgtes Lise-Lotte Madsen.
 9. Valgt til revisorsuppleant blev Else Marie Sørensen.
 10. Ingen indkomne forslag.
 11. Under evt. blev det forespurgt om afholdelse af brandøvelse for pårørende. Dette er ikke aktuelt,  men interesserede kan altid få oplysning hos lederen.Nybyggeri på Blåbærhaven forventes forhåbentlig igangsat inden sommer, såfremt lokalplan godkendes af Viborg Byråd.

Ordstyrer Gunnar Korsbæk, medlem af driftsbestyrelsen, rettede tak til støttegruppens  bestyrelse.

Generalforsamlingen kunne  således afsluttes. Ordstyreren takkede for god ro og orden.
Herefter Kaffe.

Klejtrup, den 11. februar 2016
Flemming M. Madsen