Støtteforening

Lidt om Støtteforeningens arbejde.

-    foreningen med det gode formål at bakke op om -  og støtte Klejtrup Friplejehjem samt arrangere kulturelle og sociale aktiviteter til gavn og glæde for beboerne på hjemmet.

I kraft af de medlemsbidrag, vi får ind fra beboere/pårørende – naboer venner af huset – eller bare venlige mennesker, som gerne vil støtte den gode sag, formår vi at gøre noget godt for beboerne – sætte ”lidt ekstra fløde på kagen” – arrangere en bustur – supplere med musikterapi – supplere så det er muligt for vores beboere at komme i sommerhus ­–  fylde i ”Hjemis fryseren”, ikke at forglemme. Vi ved, pengene bliver fornuftigt anvendt til formål, det ellers ville være svært at finde penge til i budgettet, eller man får måske noget, som er lidt bedre, end der ellers ville have været mulighed for. Vi arrangerer bankospil på begge plejehjem en gang om måneden – i dobbelt forstand, en gevinst for beboerne.

Det var lidt om den økonomiske fordel….

Hertil kommer den helt specielle glæde, det giver at være FRIVILLIG. Vi er en flok, som elsker at hjælpe beboerne på den ene eller den anden måde. Det kan være besøgsven – gå-ven – rigtig mange af beboerne nyder at komme ud i den friske luft, og det er til stor glæde for alle parter, nogle vil gerne spille spil - andre bare sidde lige så stille og holde i hånd.

Det skaber godt humør hos beboerne, men sandelig også for os frivillige – det er sådan en fornøjelse at være en del af. Altid tager vi hjem med et tilfreds smil efter et besøg i den fantastiske varme og positive atmosfære.

De arrangementer, vore fantastiske plejehjem er kendte for, kræver selvfølgelig også tit en ekstra hånd. Her assisterer vi med borddækning, oprydning og øvrigt forefaldende. Vi tager med på udflugter m.v.

Har ovenstående givet dig lyst til at være med i ”flokken”, har vi altid brug for flere frivillige hænder. Vi lover til gengæld – du vil ikke fortryde, der er et væld af muligheder og en masse glade stunder venter dig….

Billedet er fra uddannelse af vores vågekoner.