Vision

Et plejehjem i særklasse.

Værdigrundlag

For at leve op til visionen om at være et plejehjem i særklasse finder vi værdierne kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse vigtige.

Målsætning.

På Klejtrup Friplejehjem stiler vi mod stjernerne.

Vi er et friplejehjem i særklasse hvor kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse er i fokus. Du og dine nærmeste møder mennesker, som ud fra dine individuelle ønsker og behov støtter op om at kunne leve længst muligt i egen tilværelse.

Sammen med beboere, pårørende og lokalsamfundet skaber vi et hjem,
hvor det kan mærkes at livet leves !

Forklaring

Klejtrup Friplejehjem ønsker at være et sted med muligheder, der giver plads til det, der betyder noget for hver enkelt beboer,( som f.eks. at holde husdyr).
Klejtrup Friplejehjem ønsker at være et sted, hvor det er rart at bo, gæste og arbejde og hvor pårørende føler sig velkomne og har lyst til at være en aktiv del af livet.
Klejtrup Friplejehjem ønsker at være et sted, hvor beboerne bevarer deres selv- og medbestemmelse så længe de magter det.
Klejtrup Friplejehjem ønsker at være det naturlige mødested for ældre i Klejtrup.
Klejtrup Friplejehjem tager udgangspunkt i det grundtvigianske menneskesyn, og giver plads til alle trosretninger.

Værdigrundlag

For at leve op til visionen om at være et plejehjem i særklasse finder vi værdierne kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse vigtige.

Kvalitet er for os

 • Pleje og omsorg af høj standard ydet af uddannet personale
 • Aktiviteter tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov
 • Hver beboer har en fast kontaktperson
 • Personalet er nærværende og mestrer en god kommunikation
 • Beboerne får den mad de gerne vil have

Respekt er for os

 • Respekt for beboernes ønsker i hverdagen,
 • Respekt for det liv, de har levet, og den måde de ønsker at leve på nu

Samarbejde er for os

 • Beboere, pårørende og personale indgår i et ligeværdigt samarbejde om at give beboerne de bedst mulige levevilkår
 • Alle medarbejdere arbejder og samarbejder som en selvfølge på tværs af faggrænser og andre skel
 • Dialog er en naturlig omgangsform for alle der færdes på Klejtrup Friplejehjem
 • Alle har løbende adgang til relevant information

Anerkendelse er for os

 • At anerkende hinandens forskellighed i meninger og holdninger og sammen finde den bedste løsning

Vi ønsker med dette værdigrundlag, at give alle beboere på Klejtrup Friplejehjem mulighed for at leve længst mulig i egen tilværelse.