Priser/Husleje

  • Pr. bolig pr. måned:  7.400 kr. + aconto vand, varme og el.
    Huslejen er beregnet ud fra lejlighedens størrelse + del af fællesarealet.
  • Boligstøtten beregnes af Viborg Kommune og er afhængig af om man har indkomst foruden pensionen. Endvidere beregnes der ud fra om man er bevægelses hæmmet.
  • Kost pr. måned: 3.475,- kr.
  • Indskud: 37.063 kr.

Det er samme pris, enten man bor på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.