Hvordan kommer man til at bo her?

Beboere skal visiteres (godkendes) via hjemkommunen, som vil vurdere plejebehov. Først herefter kan du blive skrevet op til at bo her.

Husk, det er samme pris, enten man bor på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Ud fra individuelle ønsker og behov vil vi støtte op om at kunne leve længst mulig i egen tilværelse og med respekt for den enkeltes valg.

Hvis du har nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os direkte.