Priser/Husleje

Pris pr. bolig pr. måned:  6.734,- kr.
Huslejen er beregnet ud fra lejlighedens størrelse + del af fællesarealet.

Boligstøtten er op til max 66% - afhængig af ens formue. Max man kan trække fra på huslejen er 4404,18 kr. dvs. en husleje på 2268,82 kr.
Husleje er eksl. forbrug.

Forbrug:

  • Forbrug el, vand og varme: ca. 1050,- kr.
  • Kost pr. måned: 3.675,- kr.

Forbrug alt i alt: 11.409,- kr.

Med max. boligstøtte er det en månedlig ydelse på 6.894,- kr.

  • Indskud: 28.847,- kr.

Det er samme pris, enten man bor på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

201510kløverbakken (2)