Priser/Husleje

Pris pr. bolig pr. måned:  6.554,- kr.
Fra 1. januar 2020 er huslejen pr. bolig pr. måned: 6.673,- kr.
Huslejen er beregnet ud fra lejlighedens størrelse + del af fællesarealet.

Boligstøtten er op til max 66% - afhængig af ens formue.
Husleje er eksl. forbrug.

Forbrug:

  • Varme a konto: 500,- kr.
  • Vand: 275,- kr.
  • El: 275,- kr.
  • Kost pr. måned: 3.400,- kr.

Forbrug alt i alt: 11.130,- kr.

Med max. boligstøtte er det en månedlig ydelse på 6.800,- kr.

  • Indskud: 28.847,- kr.

Det er samme pris, enten man bor på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

201510kløverbakken (2)