Støtteforeningens generalforamling. Onsdag 26 februar 2020  kl. 19 på Kløverbakken. Dagsorden: Valg af ordstyrer. Bestyrelsens beretning. Regnskab. Valg til bestyrelsen: på valg er: Lillian Tordrup Hanne Grydgaard Jonna Skov Inge Lise Sørensen Valg at 2 suppleanter-1 år Ernst Christensen modtager ikke genvalg. Valg af revisor-2år-- på valg  Lise Lotte Madsen Valg af suppleant-1år--på valg Mona ...continue reading